Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

SANTS.COOP banner horitzontal

El Projecte Barri Cooperatiu, dinamitzat per La Ciutat Invisible i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, segueix treballant en la difusió del cooperativisme.

Darrerament ha estrenat nova pàgina web, on a banda de poder trobar tota la informació, materials i convocatòries relatives al projecte podreu trobar moltes altres dades d’interès:

 • MEMÒRIA COOPERATIVA: On finalment podreu visibilitzar on-line la versió digital de l’exposició «Memòria Cooperativa: El somni viscut de la cooperació social. Dels orígens cooperatius a la desfeta de 1939». Si us interessa portar l’exposició al vostre barri o municipi també hi trobareu una fitxa tècnica on es descriuen totes les característiques necessàries per poder muntar-la i tota una serie d’accions vinculades al voltant tant del cooperativisme històric als barris com la seva aplicació en l’actualitat. En aquest apartat a més podreu trobar una secció sobre el patrimoni cooperatiu on actualment hi trobareu sobretot notícies sobre les diferents accions que s’estan realitzant perquè l’antiga cooperativa obrera La Lleialtat Santsenca, actualment en desús i de propietat municipal, sigui retornada al veïnat de Sants per a uns usos cooperatius, veïnals i de cultura popular.
 • RECURSOS COOPERATIUS: En aquesta secció hi trobareu diferents materials didàctics sobre què és el cooperativisme i com muntar una cooperativa, i una biblioteca cooperativa amb diferents articles al voltant del món cooperatiu.
 • AGENDA: on trobareu publicats els diferents actes que desenvolupem des del Projecte Barri Cooperatiu, així com aquelles activitats que considerem interessants al voltant de l’economia solidària i el mercat social.
 • TAULELL D’ANUNCIS: Actualment inactiu, però que en un futur serà una eina que podrà servir tant per potenciar la intercooperació entre cooperatives podent anunciar ofertes i promocions, com una modesta borsa de cooperativistes.
 • COMUNICACIÓ / PREMSA: Aquí hi trobareu tant una hemeroteca d’articles al voltant del Projecte Barri Cooperatiu i de les cooperatives del barri, com el contacte amb l’àrea de comunicació externa del projecte.
 • ENLLAÇOS: I finalment tota una llista d’enllaços a diferents campanyes al voltant del món cooperatiu, a les cooperatives de Sants, a diferents entitats que treballen per la difusió del cooperativisme i als portals dels promotors del projecte.

SANTS.COOP banner horitzontal

El Projecte Barri Cooperatiu, dinamizado por La Ciutat Invisible y la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, sigue trabajando en la difusión del cooperativismo.

Últimamente ha estrenado nueva página web (en catalán), dónde a parte de poder encontrar toda la información, materiales i convocatorias relativas al proyecto también podréis encontrar muchos otros datos de interés:

 • Directorio i mapa de las cooperativas de Sants: Sección actualmente en construcción pero que pronto estará disponible para que podais saber dónde se encuentran las diferentes cooperativas que forman el tejido cooperativo del barrio.
 • MEMORIA COOPERATIVA: Dónde finalmente podréis visitar on-line la versión digital de la exposición «Memòria Cooperativa: El somni viscut de la cooperació social. Dels orígens cooperatius a la desfeta de 1939». Si os interesa llevar la exposición a vuestro municipio también encontrareis una ficha técnica dónde se describen todas las características necesárias para poder montarla i toda una sere de acciones vinculadas alrededor tanto del cooperativismo histórico en los barrios como su aplicación en la actualidad. En éste apartado también encontraréis una sección sobre el  patrimonio cooperativo dónde actualmente veréis sobretodo noticias sobre las diferentes acciones que se estan realizando para que la antigua cooperativa obrera La Lleialtat Santsenca, actualmente vacía y de propiedad municipal, sea devuelta a los y las vecinas de Sants para unos usos cooperativos, vecinales y de cultura popular.
 • RECURSOS COOPERATIVOS: En ésta sección encontraréis diferentes materiales didácticos sobre qué es el cooperativismo y cómo comtar una cooperativa, y una  biblioteca cooperativa con diferentes articulos alrededor del mundo cooperativo.
 • AGENDA: Con los diferentes actos que se desarrollan desde el Projecte Barri Cooperatiu, así cómo aquellas actividades que consideremos interessantes sobre la economia solidária y el mercado social.
 • TABLERO DE ANUNCIOS: Actualmente inactivo, pero que en un futuro será una herramienta que podrá servir tanto para potenciar la intercooperación entre cooperativas pudiéndo anunciar ofertas y promociones, cómo una modesta bolsa de cooperativistas.
 • COMUNICACIÓN / PREMSA: Aquí hi encontraréis una hemeroteca de articulos sobre el Projecte Barri Coooperatiu y de las cooperativas del barrio, como el contacto con el área de comunicación externa del proyecto.
 • ENLACES: Y finalmente toda una lista de enlaces a diferentes campañas sobre el mundo cooperativo, a las cooperativas de Sant, a diferentes entidades que trabajan por la difusión del cooperativismo y los portales de los promotores del proyecto.