Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

“Cooperació necessària: eines per una economia cooperativa i feminista” és una iniciativa, que combina presentacions de projectes i accions formatives que té un objectiu doble.

En primer lloc, volem donar visibilitat a les experiències d’autogestió del treball, el consum responsable i la col∙lectivització de les tasques de reproducció social i les cures que s’estan duent a terme al Barcelonès. Pensem que fer-les visible és el primer per per reconpèixer els seu valor i afirmar-ne l’interès per la comunitat en tant que eines pràctiques comunitàries per a la resolució de necessitats bàsiques i el sosteniment de la vida.

En segon lloc, el projecte proposa un seguit d’accions formatives que ajudin les entitats i col·lectius a millorar i transversalitzar la perspectiva de gènere en la seva praxis quotidiana.

El projecte el desenvoluparem a quatre barris de Barcelona: Nou Barris, Poblenou, Poblesec i Sants, durant el tercer i quart trimestre de 2015. Confiem que la riquesa i el dinamisme del teixit associatiu d’aquest territoris serà un ecosistema favorable que ens serveixi per plantejar noves necessitats a resoldre de forma comunitària, cooperativa i feminista, tot nodrint-nos de l’experiència i els aprenentatges del treball en equip que s’ha assajat a altres esferes de la vida en comunitat.

Les accions que proposem

1. Presentació de projectes cooperatius en l’àmbit de l’autoorganització laboral o en matèria de treball domèstic i les cures

Ens referim a cooperatives feministes o altament feminitzades, com a projectes econòmics i laborals, amb una metodologia interessant en relació a l’organització del temps i l’espai, i el desplegament de mesures corresponsabilitzadores. Ens referim, també, a l’experiència dels grups de consum crític, bancs d’aliments autogestionats, grups de comaternitat i d’envelliment en comunitat, projectes col∙lectius per fer front de forma col•lectiva al treball reproductiu i de cures, dels qual volem conèixer la trajectòria i metodologia organitzativa, per fomentar-ne la replicabilitat a d’altres territoris.

2. Taller “Comunicar cooperació amb perspectiva de gènere”

Una formació adreçada a incorporar la perspectiva de gènere, ètnia i classe a la política de comunicació de les organització, per fomentar una comunicació inclusiva, amb un ús del llenguatge no androcèntric ni sexista, i que visibilitzi les dones de forma no estereotipada.

3 . Taller “Caixa d’eines per a la gestió i sostenibilitat de la vida col∙lectiva”

Una formació teòrica i pràctica que busca provocar la reflexió sobre la importància del treball de processos, i alhora incorporar mesures orientades al sosteniment dels equips de treball.

Aquest és un projecte que La ciutat invisible que compta amb la col·laboració de l’Ateneu Flor de Maig, l’Ateneu Popular de Noubarris, l’Ateneu Cooperatiu La Base i PAH Barcelona.

Ben aviat estaran disponibles les dates de realització i els formularis d’inscripció per a les diferents activitats.

coopera_necesaria