Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Més enllà de les flames dels suburbis francesos, aquest llibre, descriu, a grans trets, el que conformarien els modes de vida o la cultura popular dels suburbis. Formes d’expressió pròpies -rap, graffiti, tags, breakdance, smurf-; maneres de parlar particulars, amb el verlan –revers parlat del francès oficial-; formes d’organització econòmica que s’adapten a un “sortir del pas” de la precarietat quotidiana o relacions socials que funcionen a partir d’ajustaments relacionals basats en el respecte i la solidaritat del veïnatge. Sense caure en una lectura simplista d’adjudicació de característiques unívoques a una comunitat donada, l’autor dibuixa una sèrie de tendències heterogenies pròpies de la diversitat que impera a les barriades; una determinada manera de viure que respon a una organització social, territorial i històrica concreta, la banlieu. Lloc de aïllament i alliberament alhora, de multituds solitàries però també de respostes col·lectives de ràbia organitzada.