Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Per què apostem per la fórmula cooperativa?

La forma cooperativa és una manera de concebre i organitzar el treball col·lectivament des de l’autonomia, la igualtat i el suport mutu entre treballadors i treballadores.

Davant la competitivitat i l’individualisme imperants al món empresarial,  apostem per la cooperació, com a forma de treball que prioritza la mancomunió d’esforços i les capacitats de les persones per sobre del capital.

Aquesta organització laboral permet, mitjançant l’autogestió, recuperar el control sobre el propi treball i les condicions de vida que hi van associades.

L’objectiu econòmic principal d’una cooperativa és sempre oferir serveis que millorin les condicions de vida tant dels socis, com de la societat en general. Per aquest motiu, se’n descarta la idea de guany i la lògica capitalista d’obtenir beneficis. Els excedents cooperatius sempre reverteixen en la pròpia estuctura empresarial o bé es destinen a diferents fons col·lectius, o bé s’empren per millorar l’entorn comunitari.

L’assemblea ocupa un lloc central en el procés de decisió i excecució del treball cooperatiu. És el mecanisme que ens permet treballar, de manera horitzontal, garanitzant la igualtat de condicions en el procés de presa de decisions. Posant especial cura en les relacions internes, la cooperació entre treballadores ens permet desenvolupar vincles laborals basats en el respecte, la dignitat, la igualtat i la responsabilitat.

Des de finals del segle XIX, les cooperatives han estat motor i agent del canvi social, no solament per les persones que en formaven part, sinó també per les societats que les acollien. Institucions cabdals d’autoorganització obrera, les cooperatives van permetre crear marcs de lluita i de combat des dels quals encarar adequadament l’antagonisme de classe.

Actualment, el format cooperatiu ens permet garantir un conjunt de valors i mecanismes organitzatius dins de l’estructura empresarial que considerem imprescindibles en altres àmbits de les nostres vides.

La cooperativa de treball, doncs, a banda de ser una activitat econòmica, també és una eina de transformació  social. Entenem i defensem la cooperació social com el model desitjable en tots els àmbits, un model en el qual les persones confluïm, cooperem i actuem de forma col·lectiva.