Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Quins són els objectius de futur de La Ciutat Invisible?

Des que vam aixecar la persiana al 2005, els invisibles hem orientat els nostres esforços a defendre i difondre els valors i les pràctiques de l’autogestió.

Apostem pels model de reapropiació de la ciutat i els béns comuns sota la fórmula cooperativa i comunal, com a mecanisme de retornar a la comunitat allò que l’Estat i el mercat han usurpat, desballestat i privatitzat.

Aspirem al contagi feminista de l’economia cooperativa com a manera de posar la vida al centre i construir referent de vides vivibles, que no només satisfaguin les nostres necessitats de treball, consum, finances o accès a un servei, sinó que incorporin, dignifiquin i col·lectivitzin els treballs reproductius, domèstics i les cures, des d’una perspectiva de gènere no essencialista.

Confiem plenament en els barris i pobles, l’entorn més immediat i quotidià des d’on despleguem els nostres projectes i xarxes relacionals, com el territori i la comunitat de referència a partir del qual experimentar i transformar la realitat des del dia a dia. Les cooperatives obreres de consum que poblaren els barris obrers i populars fins al 1939 són un referent imprescindible, com a model econòmic, social i comunitari que abastà, des de la lògica de la cooperació social, àmbits de la vida com el consum de productes de primera necessitat, l’educació d’infants i adults, l’estalvi o l’habitatge. A Sants, amb projectes com l’espai veinal autogestionat de Can Batlló, el centre social autogestionat Can Vies, la cooperativa d’habitatges La Borda o l’incipient Grup Cooperatiu de Sants, ja caminem juntes cap a la ciutat comuna, dels barris cooperatius.